Kırcaali

 

Kırcali; Bulgaristan'ın Rodop bölgesinde bulunan, ismini kuruluş zamanlarında çok sevilen bir kişiden almış şirin bir şehir. Bu şahsın ismi Ali, fakat dışarıda çalıştığından dolayı kendisine Kırcı Ali denmiş. Burası Rodoplar'ın merkezi, ufak şirin bir şehir. Sınırlarını Batı Trakya (Yunanistan), Haskovo, Plovdiv ve Smolyan bölgeleri oluşturuyor. Bölgede Aladağ, Kara tepe, Bozdöven, Dambalı, Dalca, Ustra, Vardar tepeleri ile Küçük Arda, Köşdere, Söğütlü, Değirmendere, Elbasan, Deli çay, Aksu ve Yağışlar dereleri bulunuyor. İlin idarî merkezi olan Kırcali şehri, Arda nehrinin de geçtiği şirin bir vadide bulunuyor. Şehrin iki tarafında Kırcali ve Studen Kladenets barajları yer alıyor. Kırcali ilinin arazisi yüksek tepeli ve dar vadili dağlardan ve yarı dağlardan oluşuyor. Deniz seviyesinden ortalama 329 m yükseklikte bulunan şehrin iklimi, Akdeniz'den etkilendiği için yumuşak ve rutubetlidir. Tarihte buralara Türk soylarından Hunlar, Peçenekler ve Kumanlar gelmiş. Farklı devirlerin ve kültürlerin izlerini korumuş olan Kırcali'de en eski tarihî katmanlar yeni taş devrine, daha sonrakiler ise tunç ve demir devrine ait. Bu tarihî katmanlar Traklar'ın, Yunanlılar'ın, Roma ve Bizans medeniyetlerinin izlerini, birinci ve ikinci Bulgar Devleti'nin, Osmanlı hakimiyetinin izlerini taşımaktadır. Kırcali'ye bağlı 94 köy bulunuyor, bunların yüzde 96'sı Türk köyleridir. Ancak geçit yeri olmadığından dolayı fazla gelişmemiş. Burada tarihî tekke, türbe ve caminin olması, Müslüman Türk unsurunun yüzlerce yıl önce var olduğunu kanıtlıyor. En eski camilerden birisi ise 15. yüzyılda Nalbantlar'da kurulan 'Yedi Kızlar Camii'dir. Kırcali Camii ise 1812 yılında yapılmış. Kırcali ile ilgili ilk yazılı kaynak Osmanlı dönemine ait 1607 tarihli sicil defteridir. İkinci defa şehir, Fransız araştırmacı August Vinekel'in 1847 yılında tuttuğu notlarda zikredilmekte. Kırcali, 20. yüzlılın başında şehir olarak ilan edilir. 1934 yılından itibaren ilçe, 1949'dan sonra ise sancak olur. Günümüzde Kırcali, yedi Doğu Rodop belediyesinin kültürel, idarî ve iktisadî merkezidir. Kırcali ilinden Baltık Denizi ile Akdeniz arasındaki ulaşımı sağlayan 9 numaralı Avrupa ulaşım koridoru geçmekte. Kırcali–Momçilgrad–Podkova–Ksanti (Yunanistan) yolunun inşaatı da yakında başlatılıyor. Makaza gümrüğünün açılması il için son derece önem arzediyor. Ulaşım konusunda 9 numaralı koridorun Makaza yolundan geçerek Kırcali ile Ksanti şehri (Yunanistan) arasındaki ve Aleksandrupolis ile Kuzey Yunanistan'ın diğer şehirleri arasında ulaşımı sağlayarak, Güney Balkanlar'da bölgesel önem taşıması bekleniyor. Kırcali ilinin arazisi 3 milyon 208 bin metrekaredir. Bu rakam Bulgaristan yüzölçümünün yüzde 2,89'ini oluşturuyor. 1990 yılından itibaren başlayan Kırcali ilindeki nüfus azalması, bugün de devam etmektedir. Bunun en büyük sebebi nüfusun artmaması ve ülke içi ve ülke dışına yaşanan göçler. Mart 2001 tarihi itibarıyla Kırcali ilinin nüfusu 173 bin 200'dür. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 2,46'sını oluşturmaktadır. İldeki halkın yüzde 33'ü şehirlerde, yüzde 67'si ise köylerde yaşıyor. Kırcali ilindeki kilometrekareye düşen ortalama nüfus sıklılığı 62,6'dır. İlin nüfusu 7 belediyeye ve 473 yerleşim birimine paylaştırılmıştır. Söz konusu belediyeler şunlar: Kırcali, Ardino, Cebel, Çernooçene, Krumovgrad, Kirkovo ve Momçilgrad. Bölgede yer üstü zenginliklerinden biri de tütündür. Tütün, bölge halkının en önemli geçim kaynağı. Kurşun, gümüş, çinko ve bentonit ise yeraltı zenginliklerinden bazılarıdır.

Eskilerden buralara Türk soylarından Hunlar,Pecenekler, ve Kumanlar gelmiştirler.Kırcali’ye bağlı 94 köy bulunmaktadır ,bunların %96 ‘sı Türktür. Geçit yeri olmadığından dolayı fazla gelişmemiştir.Son çağlarda ,özellikle 93 harbinde Kırcali ahalisi ,yiğitlikleriyle dünyaya nam salmıştır.Rus askerlerine geçit vermemişlerdir.Rumeli sınırları içerisinde kalmış olmalarının nedeni,ahalinin direnişi üzerinedir.

Kırcali için yazılan ilk yazı 1607 yılında bir Osmanlının defterinde bulunmuştur,ikinci yazılı tanıtım ise iki asır sonra yazılmıştır ve 1877 yılında Ogust Viguenel adlı bir Fransız tarih kitabındadır.

Rodoplar'ın doğusunda bulunan Kırcali, Arda nehrinin iki kıyısına yerleşmiş. İki büyük barajın (Kırcali ve Studen kladenets) aralarında bulunan şehir, başkent Sofya'ya 268 km, Haskovo'ya 48 km, Plovdiv'e 110km, Smolyan'a 100 km, Türkiye sınırı Kapıkule'ye ise 128 km mesafededir. Bölgenin tütünleri ABD, Japonya ve Avsturya ülkelerinde pazar sahibidir. Kırcali'nin nüfusu 50 bin civarındadır. Kırcali'de 160 cami, 80 mescid bulunmakta. Bugün pek çok köy harabe durumdadır. Perperikon Balkan Yarımadası'ndaki en eski megalit kompleksi Perperikon denen tepede bulunmaktadır. Tunç devrinde yapılmaya başlanan ilk yontma taşlar ilk demir devrinde de görülmekte. Normal arkeoloji araştırmaları esnasında keşfedilen zengin seramik kompleksi de bu döneme aittir. Bu araştırmalar sonucu bulunan ve insanı en çok şaşırtan, çapı yaklaşık 2 m olan kilise mihrabıdır. Roma İmparatorluğu döneminin kompleks üzerinde büyük etkisi olmuş. Arkeologların yaptığı kazılar ve araştırmalar taşlar üzerinde birkaç katlı büyük bir saray yapıldığını ortaya çıkarıyor. Tepenin yakınlarında, duvarları 2,8 metre kalınlığında olan görkemli bir kale inşa edilmiş. Bu kalenin içerisinde binalar ve mabedler yapılmış. Günümüzde bu binaların çoğu hâlâ yerin altındadır, fakat taşlar üzerine yapılmış yolların keşfedilmesi gelişmiş bir altyapının olduğuna işaret. Bu görkemli megalit anıt birkaç kez saldırıya uğramış, temellerine kadar yıkılmış ve daha sonraları tekrar eski haline getirilmiştir. Ardino Ardino, Doğu Rodoplar bölgesinde, başkent Sofya'ya 300 km uzaklıkta, Haskovo il merkezine de 92 km mesafede bulunmakta. Kuzeydoğu ve güney komşuları Çernooçene, Kırcali ve Cebel'dir. Diğer komşuları ise Nedelino, Madan, Banite ilçeleri ve Smolyan ilidir. İlçe merkezinden, Kırcali barajına boşalan Arda nehrinin Arda kısmı geçiyor. Barajın bir kısmı da Ardino sınırları içerisinde bulunuyor. Diğer büyük nehirlerden bazıları ise Davidovska, Ardinska ve Ovacık'tır. İlçede en yaygın sanayi trikotaj sanayiidir. İlçenin toplam ormanlık alanı 20 bin 975 hektar. Bunlardan 19 bin 886 hektarı orman, bin 89 hektarı ise meradır. Halkın temel geçim kaynağı tütüncülük. Tütün tarım ürünlerinin yüzde 55–60'ını oluşturarak ekonomik büyümedeki gelirlerin yüzde 90 – 95'ini sağlamaktadır. Elverişli tabiat şartları tarım ve hayvancılığın gelişmesine yardım etmektedir. Ardino'da ayrıca mermer ve lom taşı çıkarılmakta. Kurşun–çinko yönüyle de zengin olan Enyovçe ve Ardino madenleri, bu bölgede bulunuyor. Svetulka köyü yakınlarında ise betonit yatakları var. Cebel Doğu Rodoplar'da yer alan ilçe, Türkiye ve Yunanistan sınırlarına 150 km mesafede bulunuyor. Ancak Makaza geçidinin açılmasıyla bu mesafe daha da kısalacak. İlçe, yüzölçümü 229 bin160 kilometrekare olup 48 yerleşim yerine sahip. Cebel'de Akdeniz iklimi hakimdir. Krumovgrad İlçenin tamamı Doğu Rodoplar'da yer alıyor. Krumovgrad bin 320 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Hakim olan iklimler Akdeniz ve Karasal iklimdir. Kışlar çok sert değil. Yaz mevsiminde ise yüksek sıcaklıklar görülür. Ortalama yıllık sıcaklık 12oC'dir. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olup kışın bazen 80 mm'ye ulaşmaktadır. Kar yağışları aralık, ocak ve şubat aylarında görülmekte olup kar örtüsü ise kısa sürelidir. Zengin yer altı kaynakları ve toplam alanın yüzde 48,79'unu kaplayan ormanlar, ilçenin diğer önemli bir özelliği konumunda. Krumovgrad'ın toplam nüfusu 26 274'tür. Çernooçene Yine Doğu Rodoplar'da yer alan ilçenin yüzölçümü 339 kilometrekaredir. Dağınık yerleşime sahip. İlçede 51 yerleşim biriminde toplam 10 bin 319 kişi yaşamaktadir. İlçenin toplam alanından 152 bin dekarı ormanlık ve meralık alandır. Kirkovo Yüzölçümü 538 kilometrekare olan ilçe, Doğu Rodoplar'da yer almakta. Toplam nüfusu 45 bin 595'tir. Sürekli ikamet edenlerin sayısı ise 25 bin 923'tür

Müze binası muhteşem bir mimarî eserdir. Bina 20. yüzyılın 20'li yıllarında St. Petersburg'da Güzel Sanatlar Akademisi profesörlerinden Rus mimarı Pomerantsev'in projesi üzerine inşa edilmiş. Medrese binası olarak planlanan, fakat hiçbir zaman bu amaçla kullanılmayan müze binası, Orta Asya mimarî tarzına has özellikler taşımaktadır. 80'li yıllarda Kırcali Müzesi, bin 300 metrekare sergi alanıyla Bulgaristan'daki en güzel müzelerden biri idi. Müzenin bahçesinde 15 dekar alana yayılan havuzlu park bulunuyor. Parkta Güney Bulgaristan'da başka yerde olmayan 22 çeşit bitki türü mevcut. İlin tabiî güzellikleri arasında 'Taş Düğün', 'Taş Orman' ve 'Kırık Dağ' sayılabilir. Ömer Lütfi Okuma Evi İkinci Dünya Savaşı'nda şehit olan Ömer Lütfi'nin ismini taşıyan okuma evi 1993 yılında Kırcali'de kurulmuş. Burada çeşitli folklor ekipleri ve grupları çalışmakta. Okuma evinin başlıca amacı, uzun yıllar ülkede yasak olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan folkloru ve Türk kültürünü yaşatmak ve geliştirmek. Bulgaristan'da ve Balkan ülkelerinde ünlü olan 'Kırcali' Türk Folklor Ekibi, kuruluşundan bu yana çeşitli uluslar arası folklor festivallerine katılmış, Bulgaristan'da yaşayan Türkler'i gururla temsil etmiş. Makedonya, Romanya, Yunanistan, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerden bir çok ödüller kazanmıştır. 50 kişilik ekip lise ve üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Türküler ve oyunlar özellikle Bulgaristan ve Rumeli Türkleri'ne ait. Okuma evinde genç lise öğrencilerinden oluşan bir de modern dans grubu çalışıyor. Kültür ocağında ayrıca bir çok Türkçe kitabın bulunduğu Kütüphane yer alıyor.

 

 

 

"Efendiler, benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenler'dendir "  M.Kemal Atatürk

 

Muhacir diye küçümsenenler,tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar,yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler"  çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak,çekilmek nedir bilmeyenlerdir.Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.
17.01.1931  M.Kemal Atatürk